Karar: İdare göreve iade edilen memura ‘fazla çalışma ücreti’ ödemeli

İZMİR – Gümüşhane Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan bir polis memuru, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) geçici 35’inci maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarıldı. İhraç kararına karşı dava açan polis memuru hakkında Erzincan İdare Mahkemesi göreve iade kararı verdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanan polise, ihraçta geçirdiği sürelere ilişkin parasal hakları yasal faiziyle birlikte 2023 yılının ağustos ayında ödendi. Ancak memurun diğer bir hakkı olan “fazla çalışma ücreti” ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 22 Temmuz 2009 tarihli görüş yazısı gerekçe gösterilerek ödenmedi. Polis memuru fazla çalışma ücretlerinin yasa gereği ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava açtı.

‘İDARE, KENDİ İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR’

Açılan davada Manisa 2’inci İdare Mahkemesi kararını verdi. Anayasa’nın “Mülkiyet hakkı” başlıklı 35’inci maddesinde yer alan “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” hükmüne dikkat çeken mahkeme, “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür” ifadesini hatırlattı. Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun “fazla çalışma ücreti” ile ilgili olan 21’inci maddesindeki yer alan oranları da sıralayan mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi;

“Her ne kadar davalı idare tarafından davacının talep ettiği fazla çalışma ücretinin, asli göreve bağlı olarak ödenen bir özlük hakkı olmayıp, fiilen çalışma karşılığı ödenen ve gerçekleşmesi belirli kurallara bağlı, muhtemel gelir niteliğinde olan bir ödeme olduğu yönündeki Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 22/07/2009 tarihli görüş yazısına istinaden davacıya fazla çalışma ücreti ödenemeyeceği belirtilmiş ise de; anılan ücretin 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek 21. maddesi uyarınca ödenen bir ücret olduğu; bu ücretin, 657 sayılı Kanunun 178. maddesinde düzenlenen ve günlük çalışma saatleri dışında yapılan çalışma karşılığı ödenen fazla çalışma ücreti değil, emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlara; görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda; görev yapılan birime göre, salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak maaşlarının içerisinde yapılan bir ödeme olduğu, dolayısıyla ödenmesinde ve hak kazanılmasında aylığa ilişkin hükümlerin uygulandığı bir ücret olduğu anlaşılmaktadır”

HUKUKA UYARLIK BULUNMADI

Fazla çalışma ücreti ödenmemesi konusunda kararda hukuka uyarlık bulunmadığına karar veren mahkeme, memura fazla çalışma ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. Emsal olarak nitelendirilen kararda, “3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 21. maddesi uyarınca ödenen fazla çalışma ücretinin niteliği gereği, mesai dışında yapılan fazla çalışma ücretinden farklı olduğu ve ödenmesinde ve hak kazanılmasında aylığa ilişkin hükümlerin uygulandığı dikkate alındığında davacının görevde olmadığı aylara ilişkin fazla çalışma ücretinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğinden, fazla çalışma ücretlerinin ödenmeyeceği yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x